Motor Beceri Eğitimi

Motor becerilerinin tümü kişinin hareket gerçekleştirme yeteneğini tam olarak ifade etmektedir. Bireyin el, ayak koordinasyonu ve el becerilerinin gelişimi için yapılacak koordinatif çalışmalar temel hareket gelişiminin başlangıcını oluşturacaktır.

Temel Beceri ve Hareket Eğitimi

Temel hareket kavramları ve temel hareket becerileri erken çocukluk döneminde (5-7 yaş) öğrenilmelidir.
Bu hareket becerileri bireyin ileriki yaşlarda yapacağı spor branşının ve yaşam boyu hareketliliğinin temelini oluşturacaktır.

Branşlara Özgü Çalışmalar

Tüm spor branşlarının temelini oluşturan temel atletizm eğitimi ile futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve tenis branşlarına destek olacak çalışmaları ve bu branşların gereksinimlerine göre uygulanılan esneklik, koordinasyon, sürat-süratte devamlılık ve dayanıklılık çalışmalarıyla bireye artı değer kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sürat & Koordinasyon

Sürat; branşa özgü verimliliği belirleyen önemli bir motor özellik olduğu için erken yaşlardan itibaren amaca yönelik olarak eğitilmesi gerekmektedir.
Koordinasyon; kasların bir arada uyum içinde kullanılması ve motor becerileri çok çabuk, akıcı, sürekli sergileyebilme yeteneğidir. Sürat ve Koordinasyon için erken yaşlarda alınan eğitimler bireyin tüm spor branşlarında daha önde olmasını sağlayacaktır.